Terug naar home

Kaatsen

De cursus is voor beginnelingen die na een korte uitleg van de spelregels het kaatsen actief gaan beoefenen. Uit ervaring weten de instructeurs dat mensen die de spelregels niet kennen de sport moeilijk vinden. Doordat de groepen het nu actief gaan beoefenen worden de spelregels spelenderwijs toegepast en zien ze ook meer mensen enthousiast worden voor de kaatssport.

 

De groepen worden opgedeeld in parturen (teams) en na wat oefenballetjes te hebben geslagen wordt er een kleine competitie gespeeld tussen de parturen met een prijsje voor de winnaars.

 

De veld parturen proberen met de opslag een zit bal te forceren en de perk parturen proberen met een juiste retour slag de kaats zo ver mogelijk weg te krijgen. Na het uitleggen van de kaats(en) wordt er gewisseld van veld en perk.

 

Het behalen van een earste of het behalen van een spul? Wat is een zitbal? Wanneer gaat men wisselen? Waarom gaat men met 1 kaats al wisselen of met 2 kaatsen? Op deze cursus worden de meeste vragen beantwoord en later kijkt men met veel meer plezier naar een kaatswedstrijd en er zijn er zelfs bij die zo enthousiast worden dat ze deze sport ook zijn gaan beoefenen.